top of page
הר שיש להמחשה

פורמיקות שיש

סיפורה של אבן הקבורה ברחם האדמה שנים על גבי שנים.

כל קו, כל דפוס, כל גרגר של השיש מספר את סיפורו.

האלגנטיות של גימור השיש, מספרת סיפור על ממלכות.

אייקון של שיש
 קוורץ אוריינטלי

9602

AGM

קוורץ אוריינטלי

שיש אפור

9609

RS

שיש אפור

פורטורו

9613

AGM

פורטורו

שיש ג'ובאני

9617

AGM

שיש ג'ובאני

שיש אוקליד

9607

AGM

שיש אוקליד

שיש לבן

9611

RS

שיש לבן

שיש לבן לאסה ביאנקה

9614

AGM

שיש לבן לאסה ביאנקה

שיש רוזאטה

9619

AGM

שיש רוזאטה

שיש שחור

9608

RS

שיש שחור

שיש חום

9612

RS

שיש חום

שיש אפור עדין

9615

AGM

שיש אפור עדין

bottom of page